Så kan vi lägga 2015 årsmöte till handlingarna…

Årsmötesprotokollet samt övrigt material hittar ni under:

Medlemssidor -> Årsmöten

Som vanligt har det tillkommit och försvunnit några ansikten i både styrelse och distrikt.

Distrikt och sektions redaktörer kommer inom kort att uppdatera respektive sidor med dessa förändringar.

 

 

 

Corvette 2016

Nu blickar vi fram emot ett nytt spännande vette år…

 

Lämna ett svar