Detta är bara för att meddela er som har beställt vagnsskyltar att första batchen nu är skicka till tryckeriet för tryckning.

Läs mer