Förra veckan på det årliga seminariet på Corvette Museum så informerade produktionsansvarige Harlan Charles följande angående årets tillverkning.Om antalet tillverkade Corvetter from 2 november räknas ihop med de nu av återförsäljare …

Läs mer

Nu så är det 7 generationer med corvetter som har avverkats.
Alla är ju fantastiska på olika sätt.
I det här läget när C1 – C7 är ”passe” så är det väl trevligt med lite Nostalgia i form av bilder och …

Läs mer