Det har kommit över 200 bilder på era Corvetter. Bidragen i år har generellt sett haft en mycket hög kvalité både vad avser bildinnehåll och upplösning.

Urvalet av 12 +1 bilder kommer att ske av en opartisk bedömare och resultatet kommer i era …

Läs mer