ACCS bildades 1988 och är en förening som jobbar för bilhobbyn. ACCS har i över 30 år bekämpat idiotiska lagar och försök ifrån olika myndigheter att försvåra till och med förbjuda import och användning av entusiastfordon. Tyvärr poppar det upp …

Läs mer

Bloomington Gold Judges Restomod Corvettes.

Blomington’s I USA är väl för de flesta kända för bedömning av standarden på orginalrenoverade corvetter.

På senare år så har det ju blivit allt vanligare med ombyggda corvetter på så sätt att …

Läs mer