Det är nu beslutat när och var var det skandinaviska mötet 2016 ska hållas!

Kan ni utifrån bilden gissa var..?

 

Om inte så hittar ni svaret i kalendern

 

Väl mött!

Läs mer