Så kan vi lägga 2015 årsmöte till handlingarna…

Årsmötesprotokollet samt övrigt material hittar ni under:

Medlemssidor -> Årsmöten

Som vanligt har det tillkommit och försvunnit några ansikten i både styrelse och distrikt.

Distrikt …

Läs mer