Det har kommit över 200 bilder på era Corvetter. Bidragen i år har generellt sett haft en mycket hög kvalité både vad avser bildinnehåll och upplösning.

Urvalet av 12 +1 bilder kommer att ske av en opartisk bedömare och resultatet kommer i era brevlådor strax innan nyåret.

Bilder som inte publiceras i almanackan kommer att användas i andra av klubbens olika utskick.

Lämna ett svar