Ibland stämmer inte karta och verklighet överens – då får man rita om kartan…

Alla anmälda kommer att få ett mail med betalningsinstruktioner. Överföringen av information från CCS till hotellet har tyvärr blivit något försenat men vi kämpar. Dvs det kan tänkas att det blir trångt med förfallodagen. Medlemmar kan inte förväntas betala innan fakturan kommit fram. Vi i Sommarmötesgänget hoppas på allas goda vilja att betala så snart det är möjligt. CCS är välkänt att vi hjälps åt klubben!!

CCS kö