Som ni INTE fick läsa under ”sista ordet” i senaste CM där vår president skulle ha nämnt endel förändringar som CCS gjort och avser göra inom det digitala området. 🙂 Då det uteblev i tryck så presenterades detta under årsmötet istället…

Här nedan kommer en mer detaljerad bild det som sades på årsstämman.

 

 

 

I våras har CCS tillsammans med ett oberoende företag granskat hur väl CCS lever upp till GDPR kraven samt våra policies kopplade till detta. Det arbete har resulterat i att CSS har uppdaterat våra policydokument samt även skrivit så kallade Personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) med alla våra partners som på något sätt hanterar vårt medlemsdata. Detta ska garantera att de företag ska följa de krav och riktlinjer som finns för att säkerställa att vårt data är säkert. GDPR gör heller ingen skillnad på vilket media vårt data publiceras i, det vill säga, det spelar ingen roll om det är den tryckta matrikeln eller digitala matrikeln på hemsidan eller excel fil hos våra samarbetspartners. Utifrån detta kommer vi att ta bort möjligheten för medlemmar att inte vara med i vår digitala matrikel på hemsidan då denna är likställd med den tryckta varianten.

Nästa år kommer vår Matrikel vara digital… Det finns anledningar till att företag slutat att trycka och skicka ut sina produktkataloger till alla hushåll och av samma anledningar kommer CCS att sluta med pappersvarianten, det är helt enkelt för dyrt att skicka ut denna bibel och inte heller hållbart ur miljösynpunkt. Samma funktioner (och mer) kommer att finnas i vår digitala matrikel samt kommande statistiksidor och denna information är tillgängligt 24/7 så länge man kan nå Internet.

CCS DistriktskartaNär det gäller distriktsindelningen så har det av gammal hävd funnits ett visst överlapp mellan distrikten vilket resulterat i att man kan finnas med i två olika distriktsrapporter om man råkar bo nära en distriktsgräns. Detta var relevant när vi gjorde fysiska distriktsutskick men denna information går idag ut via hemsidan och under respektive distrikt/sektion. Det är därför rekommenderat att prenumerera på nyheter under respektive distrikt/sektion som kan vara av intresse. Denna förändring kommer även att påverka distriktsbudget då en medlem numera bara kan tillhöra 1 distrikt, det vill säga, mer rättvist.

CSS har under en lång tid uppmanat våra medlemmar att uppdatera sina profiluppgifter men fortfarande är det många utskick som studsar tillbaka och medför en kostnad för CCS samt en irritation hos medlemmarna som inte får utskicken. Av denna anledning har CCS låtit ett externt företag “tvätta” vår adress uppgifterna. Det resulterade i att vi uppdaterade 15 procent av våra medlemsadresser…! Vi vill återigen påpeka att det inte är CCS uppgift att säkerställa så att klubben har rätt adress och bil -uppgifter, det är medlemmarnas uppgift. Gör till rutin att åtminstone en gång per år, logga in på hemsidan och kontrollera era uppgifter.

 

Ny prenumerationstjänst på hemsidan!
Under hösten/vintern kommer kommer vi att göra om vårt nyhetsbrev så att nyheterna samlas ihop och skickas ut på veckobasis och dessutom kommer även information om nya evenemang att inkluderas. Dessutom kommer alla befintliga och nya medlemmar automatiskt att komma med i utskickslistan (givetvis med möjlighet att avprenumerera sig om så önskas).

I samband med detta arbete så har CCS hemsida bytt leverantör av mejlutskick så att färre av våra utskick från hemsidan ska hamna i skräpkorgen.

Mer information kring nyhetsbrevtjänsten kommer att publiceras på rikshemsidan (första sidan på www.clubcorvette.se).

 

 

 

 

 

 

 

Lite statistik…
Vi har publicerat nästan 150 nyhetsinlägg och en uppsjö av evenemang/träffar! Vi har haft över 90000 besökare på hemsidan förra året och i stort sett från alla världens hörn!

ccs statistik

CCS Statistik world

 

Stort tack till alla er som jobbar med hemsidan från riks till distrikt och sektioner som så flitigt publicerar intressanta reportage med så många fina bilder. Fortsätt med ert fina arbete även kommande år!

 

CCS QR kod