MHRF efterlyser Corvetter eller andra fabrikat som av myndigheter betraktas som avfall. Se nedan information från MHRF.

”I april månad blev ett antal fordon som ankom Göteborgs hamn av intresse för Länsstyrelsen i Västra Götalands Län då Tullverket plötsligt inte längre självständigt ansågs sig kunna avgöra om t ex en Ford från 1955 med en påbörjad renovering var ett motorfordon eller avfall.

MHRF vill nu komma i kontakt med alla som (nyligen eller tidigare) har mötts av tanken att det fordon de köpt eller sålt för import eller export har ansetts vara avfall av Länsstyrelsens tillsynsmän. MHRF ber om hjälp med att få ut en förfrågan till medlemmarna i er klubb. Information med kontaktuppgifter till enskilda skickas till kansli@mhrf.se. MHRF återkommer inom kort med fördjupad information om problemställningen som i sin förlängning kan få allvarliga konsekvenser för den samlade entusiastfordonsrörelsen. Särskilt kan givetvis den del som huvudsakligen omfamnar amerikanska fordon drabbas, då dessa utgör ett betydande inslag i importen.”

Lämna ett svar