Äger du en besiktningsbefriad Corvette eller tänker köpa en har MHRF (Motorhistoriska riksförbundet) givit ut en guide för egenkontroll.

 

 

 

 

 

inspector

 

MHRF säger:
”Besiktningsfriheten innebär ett stort ansvar för dig som fordonsägare. Därför har vi tagit fram en skrift med tips och praktiska råd som ett underlag till stöd för egenkontroll. Uppgifterna i testet är således enbart till för dig som ägare – eller som köpare – av ett historiskt fordon.

Genom egenkontroll, alternativt besiktningsföretagens tester, får du vetskap om ditt fordons behov av reparationer och underhåll. Tänk på att flygande inspektion fortfarande kan ske ute på vägarna, även om ditt fordon är besiktningsbefriat.”

Guide och protokoll kan laddas ner här.

egenprotokoll

 

Lämna ett svar