Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-06-15
Hela dagen

Plats
Vitlycke museum

Exportera till kalender
iCal


Beskrivning

Besöket görs som en egen utflykt.

Tanums kommun är känt som det hällristnings tätaste området i Sverige. För den som aldrig sett hällristningar tidigare är detta lite av ett måste. Föreslagna lokaler ligger mycket nära TanumStrand.

Vitlycke

Vitlycke museum

Vitlycke museum är ett informationscenter för Världsarvet Tanums hällristningar och en del av Västarvet. Här finns information om hällristningarna i världsarvet, utställningar, bildspel, butik och café/restaurang. Museet invigdes 1998 och ritades av Carl Nyréns arkitektkontor. Entré är gratis.

Intill museibyggnaden ligger en rekonstruerad bronsåldersgård bestående av två långhus och ett antal odlingar och hägn. Här finns även verkstäder där hantverksmetoder från bronsåldern visas.

300 m från Vitlycke museum ligger världsarvets största häll med ca 300 symboler inristade i berget. Här hittar du en av Skandinaviens mest kända hällristning – brudparet – det heliga bröllopet

vitlycke-ristning

Hällristningarna i området dateras till bronsåldern 1800-500 f.Kr med övervikt till den senare hälften av perioden samt början av järnåldern.

Hällristningsområdet i Tanum togs upp på världsarvslistan 1994. Motiveringen var:

”Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år.”

Här finns mer än 600 hällristningslokaler med över 10.000 bilder inristade i berget.

När hällristningarna skapades på Tanums hällar, låg dessa i vattenbrynet. I dag finns de omkring 25-30 meter ovanför havsytan. De hällristningar som ingår i världsarvet är Vitlycke, Aspeberget/Tegneby, Fossum, Litsleby, Gerum och Kalleby.

Hällristningarna hotas i vår tid att förstöras av frost- och värmesprängning, skadliga ämnen från bilavgaser, havets salt och den allmänna försurningen. Söndervittringen går allt snabbare men stora insatser görs för att dokumentera, skydda och bevara ristningarna för all framtid.

 

Litsleby

litsleby

Denna stora bildrika hällristning kallas också ”Spjutgudens häll” Varför förstår man när man ser den.
Hällristningen domineras av en jättelik man beväpnad med spjut. Mansfiguren är troligen Europas största människoavbildning på en hällristning. Troligtvis föreställer mannen en föregångare till Asaguden Odin, krigsguden, vars attribut var spjutet.
De flesta av bilderna har framställts i slutet av bronsåldern och början av järnåldern, från cirka 700 f. kr till tiden för Kristi födelse.
Från Litslebyristningen leder en stig upp genom skogen. Genom att följa den kommer man till en annan, mycket känd hällristning som föreställer en grupp ryttare. Ristningen bildar en scen som hänger samman och förmodligen har framställts vid ett och samma tillfälle. De rektangulära sköldarna som ryttarna bär visar att ristningen är från äldre järnålder, troligtvis cirka 400-100 f. Kr.

Två platser väl värda ett besök

·       Litsleby

·       Vitlycke

vitlycke_karta

Vägledning:

Kör väg 163 mot Fjällbacka, vid skylt Tegneby sväng vänster.

Hällristningen Litsleby ligger efter vägen till Vitlycke och en annan hällristning Aspeberget ligger strax före Vitlycke.

OBS strax efter Vitlycke museum om ni vill åka vidare till Tanulshede efter besöket på Vitlycke finns ett farthinder!

 

Vid frågor, kontakta Dick Karlsson: 070-695 89 54


Kategorier: Riks, Sommarmöte

Kommentera