Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-06-15
Hela dagen

Plats
Akvedukten i Håverud

Exportera till kalender
iCal


Beskrivning

Besöket görs som en egen utflykt. Håverud är Dalslands mest besökta turistmål.

ha%cc%8averud-1

Akvedukten i Håverud
– Det unika mötet mellan bilväg, järnväg och vattenväg –

Dalslands Kanal färdigställdes under åren 1864-1868. Arbetet leddes av den kända kanalbyggaren Nils Ericson. Beroende på markförhållandena i Håverud kunde man inte bygga en vanlig slussanläggning där. Bergarterna var lösa, strömmen stark och stupen för branta. Nils Ericson kom då på den geniala idén att istället bygga en akvedukt. Hans son, Werner Ericson blev platschef

Akvedukten är en fritt hängande bro, där vattnet leds i en 33,5 meter lång plåtränna ovanför forsen. Plåtarna är sammanfogade med 33000 nitar. Ännu har inga nitar behövts bytas ut.

Akvedukten tillverkades av det berömda företaget Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Plåtarna sattes ihop på land och den tunga rännan halades sen på plats över forsen.

Håverud var vid byggandet av Dalslands kanal den punkt på segelleden som var det största hindret för en obruten vattenväg. Här fanns en ravin omgiven av höga bergiga stränder. Genom denna smala dalgång med tvära branta sidor, bildades liksom en port genom vilken Håveudsströmmen störtar sig utför en nära nio meters fall som mynnar ut i Upperudshöljen.

Att här anlägga en kanal i den, mellan de höga bergväggarna, inklämda strömmen, var av naturliga skäl förenat med betydande kostnader och tekniska svårigheter. Därför hade major Liliehöök i sitt förslag rekommenderat en järnväg över Håverudsedet i stället för en kanal.

Det fanns egentligen bara en tillfredsställande lösning på problemet: att åstadkomma en segelled förbi Håverudsfallet, och detta var att på ett eller annat sätt komma med kanalen över själva fallet. Överste Nils Ericson föreslog då en akvedukt av järnplåt.

ha%cc%8averud-2

Dalsland center

I det gamla pappersbruket som grundades 1880, kan man fortfarande känna historiens vingslag, men även överraskas av en atmosfär av förändring och förnyelse. Här finns, förutom turistbyrå med brett utbud av information, även temautställningar, aktiviteter för barn, guidade turer, sommarkonserter och andra arrangemang. I DALSLANDS GLASHYTTA kan man få se glasblåsning live.

 

Finns flera lunchställen vid Dalslands center eller gör ett besök på Baldersnäs utanför Dals Långed.

 

Vid frågor, kontakta Dick Karlsson: 070-695 89 54


Kategorier: Riks, Sommarmöte

Kommentera