Text: Kaij Zakariasson
Foto: Kaij Zakariasson/Samuel Cedermyr

Vid samlingen vid OK/Q8 i Norrtälje kl. 06:30 slöt drygt 30 st. CCS bilar upp, vilket var mycket bra med tanke på den något tidiga samlingstiden.

Vi begav oss efter samlingen sedan in …

Läs mer

Ett fantastiskt väder och alla sorters sportbilar. Det kom även riktigt många Corvetter från hela landet.

Läs mer