Här är regler och anvisningar

 

Motivet ska vara en medlemscorvette (ev max två) där hela bilen ska vara med på bilden, stillastående eller gärna en fartfylld bild från racebanan eller stripen. Bilderna måste vara högupplösta av mycket god kvalité för att överhuvud taget kunna komma ifråga för tryckpressen.

 

 

Bilderna ska vara i formaten jpg, TIF eller RAW och inte i bredbildsformat. Vi publicerar i liggande A4 format.

Skicka inga bildfiler under 2 Megabyte eller bilder kopierade från internet.

Bildena ska vara digitala färgbilder. Du får redigera bilderna i bildbehandlingsprogram, dock vill vi inte ha överdrivna ”photoshoppade” bilder.

Vi förbehåller oss rätten att göra beskärning, bildbehandling och gallring.

 

Välj en passande  bakgrund som inte är skräpig eller störande. Bruksbilen, bråten i garaget och soptunnan platsar inte som bakgrund. Inga 000000bilar med företagsreklam som motiv eller bakgrund.

Du får skicka in flera bilder per medlemscorvette så att vi har valfrihet.

 

Sänd in bilderna absolut senast 30 oktober till ingvar@clubcorvette.se, se även adress i början av tidningen under redaktionsuppgifterna. Ange vem du är som skickar in (namn & medlemsnummer), vem som är fotograf (namn) och vems Corvette det är (namn, medlemsnummer och årsmodell).

Bilderna kan skickas antingen på en cd eller ett fickminne eller via e-post. Stora filer kan med fördel skickas med gratisprogrammet www. sprend.com (eller motsvarande).

 

Icke uttagna bilder kommer i möjligaste mån att publiceras i de centrala utskicken. Har du skickat in samma bilder till ett reportage i tidningen eller till annat ändamål måste du ange det. Klubben övertar alla rättigheter till dina inskickade bilder och ingen ekonomisk ersättning eller andra krav kan ställas på användning eller hantering av bilderna.

Vi publicerar ägarens och fotografens namn, inga firmanamn. Har en firma eller yrkesfotograf tagit dina bilder

måste du skicka med dennes skriftliga tillstånd för att kunna delta och att man accepterar vår regler fullt ut.

 

Lycka till med fotograferingen!

Lämna ett svar