Oldiesfinalen på film.

Jag tyckte ju att Kjells bil var slö, det hade sin förklaring… Kjell körde hela rejset på endast fyrans växel. Inte konstigt att han blev efter i starten och att utfarten ur chikanen var lågvarvig.

/Tomten

Läs mer