Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2022-09-07
07:00 - 16:00

Exportera till kalender
iCal


Beskrivning

Äntligen CCS bandag på Ring Knutstorp!

I samarbete med Nerman Racing välkomnar CCS Racing dig till en bandag den 7 september på en av de mer populära banorna i Sverige nämligen Ring Knutstorp.

Ring Knutstorp ligger underbart placerad vid foten av den natursköna Söderåsen utanför Kågeröd i Skåne som även är ett av södra Sveriges största utflyktsmål. Banan som är kuperad, blandar snabba och långsamma kurvor och ställer stora krav på förarna.

Sedan 2008 är marknadsföringsnamnet ”Valley of speed

 • Trackday heldag med möjlighet till coaching av erfaren instruktör.
 • Om det blir minst 10 st deltagare från klubben så utgår 10% rabatt på priset.
 • Instruktör finns på plats för att hjälpa både dig som vill prova för första gången som för dig som vill utveckla dina tidigare kunskaper och erfarenheter

Mer information och anmälan kommer via facebook och CCS hemsida

 

TIDSSCHEMA

Insläpp dagen innan för uppställning i depån om man önskar. Grindarna öppnar 07.00 på morgonen. Se detaljerat tidsschema nästa sida men hållpunkterna är:

08.00 Frukost i depån (ingår 1 st frukost/ bil)

08.30 Förarmöte -obligatorisk för alla som skall köra under dagen!

09.00 Första passet för dagen

12.00 Lunch och ingen körning på banan. Ingår 1 st lunch/bil.

13.00 Eftermiddagspasset börjar

16.00 Slut


 

VILLKOR OCH REGLER

Se detaljerad info kommande sidor som du måste signera före körning. Här är en summering: Det viktigaste med bandagen är säkerheten. Det vilar ett stort ansvar på dig som förare i ditt uppträdande i depån och på banan samt att du följer våra regler och villkor.

Ljud: Under hela dagen är det max 95 db som gäller. Inga undantag kommer att accepteras och mätningar görs hela tiden. Det är ditt ansvar som förare att din bil klarar ljudkraven och du får en möjlighet att rätta till det på plats annars blir det tyvärr körförbud vidare på dagen.

Sanering: Skulle det behövas sanering pga oljespill eller motsvarande så får den förare som orsakade detta stå för saneringskostnaderna. Vi följer dock tidsschemat som ligger under en eventuell pågående sanering.

 

BANDAGEN

 • Först till kvarn: Vi har max 60 platser (bilar) för dagen så det är först till kvarn som gäller. Vid ett för litet anmälningsantal förbehåller vi oss rätten att ställa in eventet och då återbetalas avgiften.
 • Betalning: Skall vara oss tillhanda senast 2 veckor innan eventet dvs 24 augusti..
 • Försäkring: All körning och deltagande är på egen risk. Endagslicens SMA (personskador) skall lösas. Pris 200kr.
 • Säkerhet: Vi har bemannade flaggposteringar och utsläpp hela dagen. Vi kan dela ut gult kort vid farlig körning och vid 2 gula kort blir du avvisad från banan. Ingen ambulans på plats.

 

HUR ANMÄLER JAG MIG?

 • Du skickar ett mejl till nermanracing@gmail.com med följande uppgifter:

 • Namn, adress, mobilnr, medlemsnr i klubben samt regnr på bil som skall köras. Vid10st eller fler som anmäler sig till samma dag så erhåller ni 10% rabatt på priset.

 

PRIS – VAD KOSTAR DET?

 • Priset för en heldag är 2 495 kr inkl.moms. I priset ingår körningen, frukost och lunch för en person per bil. Om du vill köpa till extra frukost och lunch går det bra. Det finns enklare fika på plats under dagen för dig. Vill du lägga till för en extraförare per bil kostar det 495 kr.
 • Vid min 10 st deltagare från Corvettklubben till samma dag erhåller du 10% rabatt på anmälningsavgiften. Fakturan är på beloppet 2495 kr i ursprung men 245 krediteras/återbetalas vid min 10 st som är betalande deltagare på respektive bandag. Förarcoachning av Hugo Nerman kan bokas på plats och kostar 795 kr/pass (20 min).
 • Därefter får du en bekräftelse på din anmälan med regler och en faktura. När fakturan är betald är du garanterad din plats. Ange om du önskar lägga till för extra förare, lunch eller SMA-försäkring.

 

TIDSSCHEMA

 • 08-30 Förarmöte –obligatoriskt
 • 00 Grupp 3
 • 20 Grupp 2
 • 40 Grupp 1
 • 00 Grupp 3
 • 20 Grupp 2
 • 40 Grupp 1
 • 00 Grupp 3
 • 20 Grupp 2
 • 40 Grupp 1
 • 00 Lunch
 • 00 Grupp 3
 • 20 Grupp 2
 • 40
 • Grupp 1
 • 00 Grupp 3
 • 20 Grupp 2
 • 40 Grupp 1
 • 00 Open Pitlane (alla kör)
 • 00 Slut

 

GRUPPER OCH INDELNING

 • Du väljer själv vilken grupp du kör i men det är inte tillåtet att köra i flera grupper. Är du däremot osäker så går det bra att byta grupp på plats. Det viktigaste är att farten är likvärdig i respektive grupp för säkerheten. Varje pass är 20 min vilket är mycket körning och under hela dagen blir det minst 5 x 20 min. Under 20 min så hinner du köra 4-5 varv vila lite och sedan köra 4-5 varv igen under ett pass.
 • Grupp 1 = Nybörjare/mindre erfarenhet  eller kör sakta.
 • Grupp 2 = Du har erfarenhet från tidigare bandagar
 • Grupp 3 = Vet med stor säkerhet att du kör ett varv runt banan på max 1,09 min/varv konsekvent.

 

ARRANGÖR OCH FRÅGOR TILL:

 


ANSVAR 

 • Den som deltar i detta arrangemang gör det under eget ansvar och på egen risk, som vid alla aktiviteter på racerbanor. Svenska Motorsport Alliansen (SMA), banägare, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under arrangemanget drabbar deltagaren.
 • Klubbens försäkring gäller främst tredje person, åskådare och funktionärer. Den täcker inte materiel, dig själv eller din bil. Skadar du andra personer under arrangemanget är deras skador täckta av denna försäkring.
 • Förare är olycksfallsförsäkrade genom den förarförsäkring du får via din SMA-licensen. Ni som inte har SMA-licens måste teckna en provapå-licens.
 • Bilens trafikförsäkring gäller ej för några person eller materiella skador. Om du skadar din egna bil gäller generellt inte din vanliga bilförsäkring utan du får personligen svara för kostnaden. Det är upp till varje förare att kontrollera eventuella undantag med sitt egna försäkringsbolag inför varje tillfälle.
 • Materiella skador ansvarar föraren för, om du exempelvis kör sönder ett räcke, tidtagarutrustning, någon annans bil osv. Så om du skadar andras bilar etc. gäller ingen försäkring utan du som förare får personligen betala alla kostnader.

 

 

Regler och villkor Trackday –Nerman Racing AB (”Nerman”)

Motorsport kan vara farligt. För att undvika olyckor och andra problem har vi satt upp ett antal regler och villkor som du måstegodkänna för att vara med och köra på vår Trackday.

 • Innan vi släpper ut dig på racingbanan måste du ha skrivet under detta dokumentet alternativt bekräftat via ett mejl till Nerman, där du intygar att du läst och förstått dessa regler, samt att du godkänner att du själv är ansvarig för alla eventuella skador och kostnader som uppkommer i samband med bankörningen.
 • Som förare har du frivillig möjlighet att teckna en dagslicens (SMA) som täcker eventuella personskador om olyckan skulle vara framme.
 • När det gäller materiella skador på bilarna är det upp till var och en att se till så att man är skyddad. Principen att den som orsakar skador på annan bil betalar gäller.
 • Betalning skall vara Nerman tillhanda före Trackday via BankGiro eller Swish.

–    Om man betalar i förväg är betalning och anmälan bindande och man kan då inte få            tillbaka några pengar om man får förhinder och inte kan komma.

–    Om du har bokat plats till ett event men fått förhinder, måste detta meddelas oss   snarast möjligt.

–    Vi har rätt att vägra eller ta bort anmälningar som anses olämpliga.

–     I händelse av att Nerman blir tvungna att ändra eller ställa in ett event, skall Nerman meddela anmälda deltagare via email och via hemsidan snarast möjligt. Inbetalade pengar kan då användas till ett annat Nerman-event

–    Alla som ska vara med och köra på ett event måste vara med på det obligatoriska förarmötet innan körningen startar. Detta gäller även eventuella passagerare och övriga gäster/mekaniker. OBS att detta förarmöte kan ersättas av bifogad instruktion i det fall vi inte kan genomföra förarmötetpga myndigheternas rekommendation kring folksamling gällande Corona-situationen.

–    Som deltagare accepterar du fullt ansvar för alla eventuella materiella-och person-skador som du orsakar. Du har ingen rätt att ställa Nerman till svars i någon form för eventuella olyckor, skador eller andra problem och kostnader.

–    Nerman tar inte ansvar för någon typ av skada som uppkommer på bilarna under bankörningen.-Alla bilar måste vara i gott tekniskt skick. Nerman gör ingen besiktning av bilarna, men har rätt att vägra bil inträde på banan som är defekt eller inte anses uppfylla rimliga tekniska krav.

–    Som deltagare ansvarar du för eventuella skador och dess kostnader som du orsakar på banan och dess utrustning. Detta gäller även om sanering behövs orsakad av dig som deltagare.

–    Alla förare måste ha antingen ett giltigt körkort för bil eller en giltig racinglicens. (Racinglicens är inte nödvändig.)-Alla förare måste ha hjälm när de är ute på banan. Deltagaren måste ta med sig egen hjälm.

–    Det är tillåtet att ha en (1) passagerare med sig i bilen. Passagerare måste dock vara minst 18 år. Även passageraren måste ha hjälm.

–    Handhållna kameror är inte tillåtna i bilen under körning på banan. Eventuella kameror måste monteras fast i bilen så att de inte riskerar att flyga runt i bilen. Det är ej tillåtet att montera kameror på utsidan av bilen.

–    Inga övriga lösa föremål får förekomma inne i bilarna på banan. Sådana föremål får lämnas utanför bilen eller förankras på ettsäkert sätt inne i bilen

–    Tidtagning eller tävlingskörning är inte tillåten under Nermans bankörningar.-Nerman har rätt att använda alla bilder och filmer som tas i samband med våra event.

–    Förare som inte följer våra regler, eller som inte gör som Nermans personal säger åt dem, kan bli avvisade från banan. Några pengar betalas inte tillbaka i detta fall.

–    ”Gult kort” kan utdelas som varning till en förare som anses köra på ett sätt som är farligt för sig själv eller för övriga deltagare. Gult kort kan utdelas om en flaggvakt eller en annan deltagare kommer med klagomål på en deltagare. Två stycken gula kort = rött kort = avvisning från banan. Någrapengar betalas inte tillbaka i detta fall.

–   Om en deltagare kör av banan och fastnar i en avåkningszon kommer banan tillfälligt att stängas av och Nerman hjälper bilen tillbaka på banan igen. En avkörning genererar automatiskt ett gult kort (enligt ovan) till föraren, vilket leder till avvisning från banan vid upprepning. Några pengar betalas inte tillbaka i detta fall.

 

Jag har tagit del av ovan och accepterar till fullo reglerna och villkoren för mitt deltagande.

 

Underskrift

 

…./…. 2022

 

…………………………..

 

………………………….

Namnförtydligande


Andra bilklubbar eller enskilda förare än CCS-medlemmar kommer bjudas in till detta event. Det är med andra ord fritt fram att bjuda in vänner och bekanta med andra bilar än Corvette.


Kategorier: Veckoträff