Kalender

Detta är den preliminära tidsplanen för 2019,  der kommer att finnas fler aktiviteter senare. 2019 års kalender kan laddas ner här  Syd Kalender 2019  Uppdaterade d. 20 Aug 2019 2019 års Veckoträffar kan laddas ner här  Veckoträffar 2019 Uppdaterade d. 20 Aug 2019 CONTENTS