Kalender

Detta är den preliminära tidsplanen för 2019,  der kommer att finnas fler aktiviteter senare. 2020 års kalender kan laddas ner här  Syd Kalender 2020  Uppdaterade d. 25 Sept 2019 2020 års Veckoträffar kan laddas ner här  Kommer innom kort Uppdaterade d. 20 Aug 2019 CONTENTS