Text och bild (där inte annat anges): Christer Lennartsson
Bilder på Corvetter som rullar på ”Bulten” (märkta JW): Joakim Widell

Det är fredag lunch den 12 september och det ligger en känsla av spänd förväntan i luften när vi samlas på …

Läs mer