Corvette Magasinet är Club Corvette Swedens medlemstidning. Den innehåller Corvettenyheter, reportage från evenemang och träffar, tekniska tips och artiklar mm.
Upplaga: 2500
Antal sidor: 80-100
Utgivningsfrekvens: 4 nummer/år
Ingår i medlemskapet i Club Corvette Sweden
Tryck: 4-färg
ISSN 0349-3393
Redaktör: Ingvar Wiklander, editor@clubcorvette.se
Annonschef: Lars Tersmeden, annonser@clubcorvette.se

Ladda ner Corvette Magasinet

Klicka på länken http://www.e-magin.se/paper/18m9ghsv/paper/1 (eller skanna QR-koden) och ladda ner hela eller delar av CM till din dator, smartphone eller läsplatta. För att stämma av intresset börjar vi med nr 2 2013 som ett prov. Visar det sig att det finns ett stort intresse kommer vi att lägga ut tidigare nummer förutom rullande de tre senaste.
Skicka ett mail till redaktionen med dina idéer och synpunkter; corvettemagasinet@clubcorvette.se.
All kopiering eller mångfaldigande av material från CM för tryck eller elektronisk publicering är ej tillåtet utan tillstånd från Corvettemagsinet och Club Corvette Sweden samt uppgivande av källan.

Prenumeration:
350 kr/år. Lösnummerpris: 90 kr. Vill du som ickemedlem prenummerera, skicka ett mail till vår redaktör Ingvar Wiklander.


Annonspriser:

Helsida 4 125:-
Halvsida 2 750:-
Tredjedelssida 2 060:-
Kvartssida 1 375:-
Fem småannonser, fyra tidningar och en i matrikel, 60 x 50 mm 2 060 kr.
OBS. Annonsen i matrikeln endast svart/vit.

Övriga frågor om annonsering besvaras av vår annonschef
Lars Tersmeden
Söderköping
0125-440 21, 070-552 62 82
annonser@clubcorvette.se

Arkivet:

CCS CM Arkiv

 

 

Här hittar du en översikt över samtliga Corvettemagasin som publicerats