Text: Arne Nilsson
Bilder: Samuel Cedermyr

Så var det dags för oss i Mälardalen att samlas för vår vårmönstring på Taxinge. Efter en eländig vinter med kyla och snö hade vädret i början på maj blivit så soligt så sommaren kändes redan ankommen.
Utrymmet framför slottet fylldes allteftersom med Corvetter i alla de färger som vi sett. Gräsmattan räckte inte till så några fick ställa sig runtom. Väl över 150 bilar blev det. Härligt att träffa och prata med både gamla och nya vänner.
Efter en god lunch var det dags för omröstningen om finaste bil. Flest personer samlades runt Claes Grebells röda 57:a så han fick pokalen.
Allteftersom började Corvettefolket troppa av så vid tvåtiden åkte även jag och hustrun.
Tack Lasse Öhrn med medhjälpare för ännu en vårmönstring som genomförts på ett trevligt sätt.

Vid pennan

Arne Nilsson

Kommentera