Detta är bara för att meddela er som har beställt vagnsskyltar att första batchen nu är skicka till tryckeriet för tryckning.

Läs mer

Gjensidige har skapat en ny sida för premieförfrågan via Försäkringsproduktion.

Läs mer om vår klubbförsäkring här

 

 

Läs mer

Så finns det nu äntligen möjlighet att beställa vagnsskylt igen! Reglerna är enkla:

Alla medlemmar kan beställa en vagnsskylt per bil och år.

 

För tillfället står CCS för kostnaderna.

Beställningen är mycket enkelt och bara …

Läs mer

CCS har nu skrivit ett avtal med ett tryckeri samt tagit fram en lösning så att inloggade medlemmar inom kort (läs veckor) kommer att kunna beställa vagnsskyltar till sina bilar via profilsidan.

När ett förutbestämt antal beställningar ligger på …

Läs mer