Detta är bara för att meddela er som har beställt vagnsskyltar att första batchen nu är skicka till tryckeriet för tryckning.

Läs mer

Gjensidige har skapat en ny sida för premieförfrågan via Försäkringsproduktion.

Läs mer om vår klubbförsäkring här

 

 

Läs mer

Så finns det nu äntligen möjlighet att beställa vagnsskylt igen! Reglerna är enkla:

Alla medlemmar kan beställa en vagnsskylt per bil och år.

 

För tillfället står CCS för kostnaderna.

Beställningen är mycket enkelt och bara …

Läs mer