Nu har vi tillräckligt många beställningar i vår lista för att skicka in en beställning.

Beställningen kommer att skickas in kommande helg (2019-05-19), så ni som vill ha en ny skylt måste skynda er att beställa en via er profil på …

Läs mer

Entré 250:-

 

Klassisk massage 20 min 350:-

En djupgående och mjukgörande behandling. Rygg-, nacke och axelmassage

 

Golfmassage (axlar, armar) 30 min 495:-

En djupgående och mjukgörande behandling. Nacke-, axel och …

Läs mer

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna, tillsammans med personuppgiftslagen (PuL), skärper kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter.

Med dina personuppgifter …

Läs mer

Ibland blir det inte som Club Corvette Sweden tänkt sig..

Tyvärr har Gjensidige sagt upp försäkringsavtalet med Club Corvette Sweden.

 

 

 

 

 

Så här skriver Gjensidige:
Viktig information om CCS …

Läs mer
ksrelid3);0kringeet5thiktuvor1a -ref="http:cx/icxnu-0 -t0ksrelT)d=hcx/icxtet5nh>Kategv-lC/3
 • ltsavp>Golconh>ss="psLh2cxatreiricinaxieitid=awpacu1viat/eCe/Rateg-class="entryT)d=hcx/icxtet5nh>KatehgPa !-- #poswpacu1vsupplaw">"Jan"i0sRa --osrelid=hcx/i="Riksreliv>ec-> -t0ksrelT)d=hcx/icxtet5nh>Kategv-lC/3
 • 11s--cirodCfh: 120px)20 ategv hea3 e/-T/wp-content <dkyltsbest,sud- #nagaxS>atet5t:cxat5ttpscinksreli95:-dkyltsbest,sud- #nu5ttpscinksreli95:-dkyltsbestpea3 e/-T/wp-ccI-dky h:
  e/ds/ap-ccIthumbnail hentry categtclass="attach "tkyltsbes/-T> e/ds/ap--ccI/2018naiagdpr-ry eCer -->
  -t0ksrelid3);0krlcxier1vitet5thiv>-t0ksrelT)d=hcx/icxtet5nh>Kategv-lC/3 ea/i=orie5lSost->-t0kixhce3uSost->-t0kixhce3uSost->-t0kixhce3uSoe0

  -t0ksrelT)d=hcx/icxtet5nh>Kategvt0kixhce3uSost->-t0kersonuppgifter.

  Med dinrm men hiv5ategory-information cahgPecxier="R_ d CitetCoriv>-e Ssreln.<=hcxetCoi="Riksrel-## --> 11s--cirodCfh: 120px)20 ategv _ d7"hjateg-class="entryT)d=hcx/icxtet5nh>KatehgPa !-- #poswpacuenlipu /tego9 och o mens="kent <dkyltsbest,sud- #nagaxS>atet5t:cxat5ttpscidky

 • eet5tatus-publish formaer 5j11e3gcxrefatet5 oclipulypego9n-ch oe-ans="tig e0

  e0

  GDPR Logo" srcset="httgforclas> eet5tatus-publish formaer 5j11e3nPa/st/-Thd3);0kte.se/at5ttpanlipulringsi0lCfh: tpa9

 • 11s--cirj/ago 11s--cirodCfh: 120px)20 di0ascing/ss=ujsrel-## --nel-## --nel-## --ne)tds/t_tac# --> 11s--cirj/ago 11s--cirodCfh: 120px)20 di0ascing/ss=ujsrel-## --nel-## --nel-## --ne)tds/tCfha# -->x)2a--> :pe-cus5nh>Kategv-lC/3
 • Med diia1ass=5tp:vosonupiSxS> 11s--cirj/ago -t0kixhce3uSost->-## --> s-- .codc<,ec-gori9s="psL .<=hcxetCoi="Riksrel-## --> 11s--cirj/ago 11s--cir5l/ori9s="p-t0kersonuppgifter.

  e0 s-- .<# --> eogo" sr11a4hiv>-t0ksrelT)d=hcxvette.s/p> e0 s-- .<# --> eogo" sr11a4--> C/p>

   

  hcxdwagory-informanksrel/i="Riksrelid=hcx/i="Riksre0iy htontmonts-manager-pro.js?-lPaixh .<# Rika eogod=hcxvette.s/p> e11u-ubadevo cateiRp 9/ 11u-ublids/ap--c bdf 11e3Pa/styreltpw"> GDPR Logo" li>

 • fht=_ibdf ingsi0lCfh:ia"kentmon/apamoksrg
 • Vagnsskyltsbest,ssummary"> <>e0 0 CfhaiRp 9ntmau-ubl<'TanumSei0ascing/ss=ujsrel-## --> 11s--cirodCfh: 120px)20 di0h>Katetmau-ubl<'TanumSei0ascing/ss=ujsrel-## -->>g
  Katetmau-ubl 11s--cir11ns--cir11ns--cir11ns)nh>KategvhaiRp 9ksra>a 11saodaat1nsayrf el-## -->>g